تصمیم گیری

برای انتخاب دوست باید تصمیم بگیریم تصمیم گیری یعنی انتخاب یک چیز از بین چند چیز گاهی تصمیم ها آسان و گاهی تصمیم ها سخت مثلا انتخاب یک کتاب ازدو یا سه کتاب درسی مهم ،این تصمیم سخت آست.

چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟؟؟

همه ی تصمیماتی که ما می گیریم نتایج واثاری دارند،ممکن است این اثار خوب یا بد باشند البته بعضی از تصمیمات تأ ثیر زیادی بر روی زندگی ما دارند؛تصمیمات مهم در اخلاق،رفتار،سلامتی، وضع تحصیل وآینده ی ما اثر می گذارد.

چه گو نه تصمیم بگیریم؟؟؟

ما در هنگام تصمیم گیری با انتخاب های مختلفی روبه رو می شویم برای ان که خوب تصمیم گیری کنیم باید نتایج هر انتخاب را پیش بینی کنیم نتیج یعنی(چیزی که بعد از تصمیم گیری اتفاق می افتد)

تصمیم گیری چه مراحلی دارد؟؟؟

در هنگام تصمیم گیری اولین کاری که باید کرد این است که در باره موضوع خوب فکر کنیم واطلاعاتی در باره آن جمع آوری کنیم گاهی اوقات تصمیماتی که نا گهانی گرفته می شو ند زیا های زیادی به ما می زنند. تاريخ : جمعه بیست و یکم مهر ۱۳۹۱ | 9:41 | نویسنده : پوریا |
  • یونس
  • پنجه